• Сургалт

  OCM зэрэгтэй мастер багш сургалтыг Oracle University хөтөлбөрийн дагуу удирдан явуулна. Ганцаарчилсан болон 2-3 хүнтэй сургалтууд нь олон хүнтэй танхимын сургалттай харьцуулбал илүү хүртээмжтэй, үр дүнтэй байдаг.

  Дэлгэрэнгүй
 • Зөвлөх үйлчилгээ

  Өгөгдлийн сангийн дэд бүтцийг шинэчлэх, өөрчлөх үйл ажиллагааг хэрхэн төлөвлөх, юунд анхаарах, тулгарч болох эрсдлийг тооцоолох талаар мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгнө.

  Дэлгэрэнгүй
 • Систем

  Харилцагч байгууллагын Оракл өгөгдлийн сангийн тогтвортой ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлж утсаар болон онлайнаар яаралтай техникийн туслалцаа, шаардлагатай тохиолдолд мэргэшсэн инженерүүд биечлэн очиж ажилладаг.

  Дэлгэрэнгүй